1.
Είσοδος στην πλατφόρμα γονέων της Ελληνικής Παιδείας (απαιτούνται κωδικοί).
2.
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή νέου μαθητή (που δεν φοιτά στην Ελληνική Παιδεία).

Τηλεφωνική Υποστήριξη: 210 - 36 14 119, e-mail: portal@elp.gr

Copyright ©️ 2020 Σύλλογος «Η Ελληνική Παιδεία». Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Powered by IT Force.