Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή νέου μαθητή
                     
                 
Γενικά Στοιχεία
Στοιχεία επιθυμητού σχολείου φοίτησης
 
Στοιχεία Μαθητή / Μαθήτριας
 
 
 
Άρρεν
 
 
 
 
Επιπλέον στοιχεία
Χρήση Σχολικού Λεωφορείου
Μετακίνηση με σχολικό;
Τύπος δρομολογίου;
                         
 
                
                 
Στοιχεία αδελφών που φοιτούν στην Ελληνική Παιδεία
Αδελφός / Αδελφή 1
 
 
 
Αδελφός / Αδελφή 2
 
 
 
         
                
                 
          Γονείς
Στοιχεία Πατέρα
 
 
 
 
   
Στοιχεία Μητέρας
 
 
 
 
   
         
                
                 
Λοιπά στοιχεία          
Ποιος υποβάλει την αίτηση
Πατέρας
Διαβάστε εδώ την ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων αυτών που υποβάλλουν ηλεκτρονική Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς εγγραφή στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ» ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 
Παρατηρήσεις
        
               
Αντιγράψτε το περιεχόμενο της εικόνας
 


 
                                                                
   

Τηλεφωνική Υποστήριξη: 210 - 36 14 119, e-mail: portal@elp.gr

Copyright ©️ 2020 Σύλλογος «Η Ελληνική Παιδεία». Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος. Powered by IT Force.